Algemene huurvoorwaarden

 • Deze algemene huurvoorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurder en de huurder.
 • De waarborg bedraagt ​​300 euro. De waarborg moet uiterlijk 14 dagen na de opmaak van de huurovereenkomst zijn gestort en bevestigd definitieve reservering van het huis. Als de huurder de waarborg niet op de tijd, heeft de verhuurder het recht het huis verder te verhuren. De waarborg wordt binnen de 14 dagen na de verhuurperiode terugbetaald als de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Mogelijke kosten bij schade aan woning van inboedel kunnen van de waarborg worden afgehouden. Kosten die niet gedekt worden door de waarborg, kunnen verhaald worden op de verantwoordelijke huurder.
 • De huurprijs , betaald in de huurovereenkomst, moet zijn uiterlijk 14 dagen voor de aanvangsdatum van de huur. Als de huurder de huurprijs niet op tijd termijn, heeft de verhuurder het recht het huis verder te verhuren. In deze huurprijs is alles inbegrepen, inclusief het verbruik van water, elektriciteit, verwarming en de schoonmaak.
 • De huurder mag het huis niet onderverhuren .
 • De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goede huisvader.  Indien de huurder niet tevreden is over de staat waarin het huis verkeert bij aankomst, moet de huurder dit onmiddellijk, uiterlijk binnen de 24 uur, laten weten aan de verhuurder via adres dat in de bevestigingsmail staat. De verhuurder doet binnen de grenzen al het mogelijke om problemen op te lossen.
 • Voorwerpen die deel gemaakt van de huisraad mogen niet worden verplaatst.
 • Beschadigingen moeten onmiddellijk aan de gemeld worden gemeld. Ongelukken kunnen altijd gebeuren, maar onmiddellijke herstelling voorkomen gevallen van ergere schade. Beschadigingen kunnen verrekend worden in de waarborg.
 • In het huis mag niet gerookt worden.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten in het huis.
 • Er staan ​​14 bedden en 1 babybedje in het huis, er mogen  maximaal 14 personen en een baby in het huis verblijven.
 • Het ontvangen en terugbezorgen van de 2 sleutels  wordt gemaakt tussen huurder en verhuurder zodra de reservering definitief is.
 • De verhuurperiode loopt van 15 uur de eerste dag tot 10 uur de laatste dag, anders vervaardigd.
 • Lakens, wc-papier, handdoeken, vaatwasproducten en etenswaren zijn niet aanwezig in het huis .
 • De  inventaris  vind je in het huis en op deze website via deze link . De huurder is gehouden de juistheid ervan na te gaan en zijn van haar opmerkingen te maken via ons contactformulier of via mail binnen de 24 uur.
 • Elke bewoner moet het huishoudelijk reglement  naleven dat zich in het huis bevindt.