Algemene huurvoorwaarden

 • Deze algemene huurvoorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurder en de huurder.
 • De waarborg bedraagt 300 euro. De waarborg moet uiterlijk 14 dagen na de opmaak van de huurovereenkomst gestort zijn en betekent de definitieve reservatie van het huis. Als de huurder de waarborg niet op tijd betaalt, heeft de verhuurder het recht het huis verder te verhuren. De waarborg wordt binnen de 14 dagen na de verhuurperiode terugbetaald als de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Eventuele kosten bij schade aan woning of inboedel kunnen van de waarborg worden afgehouden. Kosten die niet gedekt worden door de waarborg, kunnen verhaald worden op de verantwoordelijke huurder.
 • De huurprijs, overeengekomen in de huurovereenkomst, moet betaald zijn uiterlijk 14 dagen voor de aanvangsdatum van de huur. Als de huurder de huurprijs niet op tijd betaalt, heeft de verhuurder het recht het huis verder te verhuren. In deze huurprijs is alles inbegrepen, inclusief het verbruik van water, elektriciteit, verwarming en de schoonmaak.
 • De huurder mag het huis niet onderverhuren.
 • De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goede huisvader. De huurder verbindt zich ertoe het huis achter te laten in de staat waarin hij of zij het huis heeft aangetroffen. Indien de huurder niet tevreden is over de staat waarin het huis verkeert bij aankomst, moet de huurder dit onmiddellijk, uiterlijk binnen de 24 uur, laten weten aan de verhuurder via het telefoonnummer dat in de bevestigingsmail staat. De verhuurder doet binnen de grenzen van het redelijke al het mogelijk om eventuele problemen op te lossen.
 • Voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad mogen niet verplaatst worden.
 • Beschadigingen moeten onmiddellijk aan de verhuurder gemeld worden. Ongelukken kunnen altijd gebeuren, maar onmiddellijke herstelling voorkomt vaak ergere schade. Beschadigingen kunnen verrekend worden in de waarborg.
 • In het huis mag niet gerookt worden.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten in het huis.
 • Er staan 14 bedden en 1 babybedje in het huis, er mogen dus maximaal 14 personen en een baby in het huis verblijven.
 • Het ontvangen en terugbezorgen van de 2 sleutels wordt overeengekomen tussen huurder en verhuurder zodra de reservatie definitief is.
 • De verhuurperiode loopt van 15 uur de eerste dag tot 10 uur de laatste dag, tenzij anders overeengekomen.
 • Lakens, wc-papier, handdoeken, vaatwasproducten en etenswaren zijn niet aanwezig in het huis.
 • De inventaris vind je in het huis en op deze website via deze link. De huurder is eraan gehouden de juistheid ervan na te gaan en zijn of haar opmerkingen bekend te maken via ons contactformulier of via mail binnen de 24 uur. Het is uiteraard verboden om voorwerpen uit het huis mee te nemen.
 • Elke bewoner moet het huishoudelijk reglement naleven dat zich in het huis bevindt.